Väg & Miljö är ett mindre konsultföretag som erbjuder kvalificerade och hållbara tjänster inom miljö, natur- och kulturmiljö, GIS- och mätteknik samt byggledning.

Vi utför uppdrag åt myndigheter, kommuner och företag som behöver komplettera med kompetens och kunskap inom våra expertområden. Eftersom vi har biologer, ekologer, geologer, miljökonsulter, byggledare och GIS-ingenjörer under samma tak kan vi ta ett helhetsgrepp om miljöfrågor i många olika projekt; stora som små. 

Vill ni komma i kontakt med oss?

Fyll i era uppgifter så återkommer vi.

  Vi kan hjälpa er genom hela processen 

  Idag ställs hårda krav på att verksamhetsutövare ska känna till vilka natur- och kulturmiljöer som kan beröras. Men eftersom era projekt ska utföras både snabbt och effektivt kan det vara skönt att veta att ni inte behöver hålla reda på allt. Vi hjälper er att reda ut vad ni behöver göra i just ert projekt och ordnar med både pappersexercisen och sköter kommunikationen mellan beställare, myndigheter och entreprenörer. Våra kunder kan förvänta sig ett nära samarbete genom hela processen. 

  Vi kan erbjuda en mängd olika konsulttjänster 

  Vi arbetar med det mesta inom natur och miljö som gynnar biologisk mångfald och klimat- och samhällsnytta. Vi har uppdrag som handlar om allt från att hantera var tonvis med förorenade massor ska placeras, till att ligga med en lupp och leta lavar vid rotbenen av granar i fjällnaturskogar. Vi är verksamma inom större delen av landet och har kontor och medarbetare på flera orter, bland annat Karlstad, Uppsala, Linköping, Malmö, Jönköping, Umeå och Östersund.  

  Vi kan Väg & Miljö


  Caroline Carlsson
  VD

  073-739 19 65
  caroline.carlsson@vagochmiljo.se

  Klas Andersson
  Gruppchef Miljö

  070-340 15 84
  klas.andersson@vagochmiljo.se

  Andreas Jokela
  Gruppchef Byggledning

  070-340 23 46
  andreas.jokela@vagochmiljo.se

  Olika åtgärder kan gynna eller missgynna biologisk mångfald 

  Att arbeta med biologisk mångfald är komplext, och det kan ske på olika sätt beroende på projekt och inriktning. Ibland gäller det att minimera negativ inverkan på naturmiljön, andra gånger kan det röra sig om riktade insatser för att gynna biologisk mångfald. Vi vet hur man tar hänsyn till känsliga och hotade arter. 

  Våra kontor