Byggledning

Våra byggledare har bred erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten. Eftersom de själva har varit maskinförare, anläggningsarbetare och arbetsledare kan de bidra med viktig kompetens inom infrastrukturprojekt. För oss är alla delar av ett projekt lika viktiga; alltifrån säkerhetstänk till att åtgärderna blir rätt utförda så att viktiga miljöaspekter och tekniska krav tillgodoses. Vi minimerar därför riskerna för att något måste göras om och göras rätt eller att det blir juridiska och kostsamma efterspel för övertramp i känsliga natur- och kulturmiljöer. 

Exempel på vad vi kan göra inom byggledning 

  • Jordprovstagning 
  • Styrning och ledning av vinterväghållning 
  • Kontroller av pågående avvattningsprojekt
  • Kontroller, samråd, fältbesök och slutbesiktningar av ledningsärenden 
  • Inventeringar av vägnätet, vägtrummor samt avvattnings- och dräneringsbehov