Byggledning

Byggledning

Våra byggledare har bred erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten. Eftersom de själva har varit maskinförare, anläggningsarbetare och arbetsledare kan de bidra med viktig kompetens inom infrastrukturprojekt. För oss är alla delar av ett projekt lika viktiga; alltifrån säkerhetstänk till att åtgärderna blir rätt utförda så att viktiga miljöaspekter och tekniska krav tillgodoses. Vi minimerar därför riskerna för att något måste göras om och göras rätt eller att det blir juridiska och kostsamma efterspel för övertramp i känsliga natur- och kulturmiljöer. 

Exempel på vad vi kan göra inom byggledning

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made.

Jordprovstagning
Styrning och ledning av vinterväghållning
Kontroller av pågående avvattningsprojekt
Kontroller, samråd, fältbesök och slutbesiktningar av ledningsärenden
Inventeringar av vägnätet, vägtrummor samt avvattnings- och dräneringsbehov