GIS & Mätning

Våra GIS- och mätingenjörer ingår som projektstöd i alla våra verksamheter. Med hjälp av GIS- och mätteknik kan vi nämligen analysera och visualisera geografiska data vilket underlättar våra utredningar och bidrar till tydligare beslutsunderlag.

Genom noggranna analyser av geografiska data kan vi ta fram förslag på eventuella åtgärder och anpassningar. Dessa kan tydligt illustreras i kartor för att redovisa viktig och projektanpassad geografisk information. Möjligheten till att skapa såväl analoga som webbaserade kartor gör att dessa lämpar sig väl både till dokumentation och ute i fält, till exempel för inventerare eller maskinförare.

“Kartor är ett effektivt kommunikationssätt både internt och externt och används därför i alla våra tjänster.

Exempel på vad vi kan göra inom GIS & mätning
  • GIS-analyser
  • Redovisning och illustration av analysresultat över aktuella projektområden
  • Kartframställning
  • Mätning i fält
  • Digitalisering, bearbetning och strukturering av geografiska data
  • Databasuppbyggnad
  • Geografiskt understöd till andra verksamheter